بهترين برنامه نمونه سوالات آيين نامه رانندگي

نمونه سوالات ایین نامه رانندگی که سرجلسه امتحان به شما می دهند شامل 30 سوال می باشد که شما باید به 26 سوال جوای صحیح بدهید

اگر هم دوست دارید برنامه اپلیکیشن ازمون ایین نامه را در گوشی خودتان نصب کنید روی لینک زیر کلیک کنید

این برنامه بسیار سبک می باشد و مخصوص گوشی های اندروید می باشد

برنامه تست ایین نامه رانندگی

در این جا بخشی از این سوالات را می توانید برای نمونه مشاهده کنید

1- در این تقاطع، حق تقدم عبور به ترتیب با کدام خودروها می باشد؟

1- سبز، نارنجی، زرد، آبی

۲- نارنجی، سبز، زرد، آبی

۳- سبز، نارنجی، آبی، زرد

۴- نارنجی، سبز، آبی، زرد
2- مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

۱- ایست کامل و سپس عبور

۲- عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط علائم دیگر ممنوع شده باشد.

۳- افزایش سرعت وسیله نقلیه و عبور سریع از تقاطع

۴- توقف پشت تابلوی ایست در تقاطع
3- دست ‌کم هرچند وقت یک ‌بار باید سطح آب رادیاتور را کنترل نمود؟

۱- سالی یک بار

۲- هفته ‌ای یک بار

۳- ماهی یک ‌بار

۴- نیازی به کنترل ندارد.

4- انجام کدام عمل در پشت چراغ قرمز در یک تقاطع نادرست است؟

۱- به هنگام چراغ قرمز باید پشت خط ایست توقف کامل نمود.

۲- تا هنگام روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع باید منتظر ماند.

۳- فاصله اگر تقاطع خلوت باشد با احتیاط می ‌توان گردش به راست نمود.

۴- عبور از چراغ قرمز ممنوع است.
5-  در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد. . . . .

۱- باید از نور بالا استفاده نمود.

۲- باید تنها از چراغ‌ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

3- فاصله باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

4- تمام چراغ ‌ها را باید خاموش نمود.

6-  کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راه‌های یک طرفه درست است؟

۱- رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی‌ الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۲- گردش به چپ در خیابان یک ‌طرفه ممنوع است.

۳- رانندگان موظف اند وسیله نقلیه را به منتهی‌ الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۴- باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.
7- در راه‌های پرترافیکی که خودروها پشت سر هم به‌ صورت فشرده در حرکت هستند، چگونه می ‌توانید از بروز تصادف جلوگیری کنید؟

۱- در شانه خاکی توقف کنید.

۲- چراغ‌ های خطر را روشن کنید.

۳- فاصله خودرو با اتومبیل جلویی افزایش دهید.

۴- پای خود را بر روی ترمز قرار دهید.
8- این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

۱- محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین

۲- عدم رعایت سرعت مجاز

۳- طول محدودیت پارکینگ

۴- سطح روشنایی چراغ ‌ها
9- کدام گزینه نادرست است؟

۱- خوردن غذاهای سنگین از عوامل خواب ‌آلودگی در رانندگی است.

۲- عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود از نشانه‌ های خستگی در رانندگی است.

۳- عواطف و احساسات بر سیستم اعصاب رانندگان تاثیر خاصی ندارد.

۴- یکی از نوشیدنی ‌هایی که عملکرد راننده را مختل می ‌سازد، مشروبات الکلی است.
10- کمک‌های اولیه چیست؟

۱- به اقدامات صورت گرفته توسط پرستاران در مرکز اورژانس گویند.

۲- به اقدامات اولیه ‌ای گویند که در درمانگاه یا مراکز اورژانس انجام می ‌شود.

3- به اقدامات اولیه ‌ای گویند که مصدوم را در محل حادثه از خطر مرگ نجات می ‌دهد.

۴- به اقدامات اولیه گویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدن به مراکز درمانی صورت می ‌گیرد.
11- کدام گزینه درباره ضد یخ صحیح نمی ‌باشد؟

۱-  ضد یخ در جلوگیری از زنگ‌ زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک کاری مؤثر است.

۲- عدم استفاده از ضد یخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش آوردن زودتر موتور شود.

۳- بهتر است کل مخزن رادیاتور بجای آب از ضد یخ پر شود.

۴- مایع ضد یخ از ذهن از یخ ‌زدگی آب در سرما جلوگیری می ‌کند.

12- در این تقاطع، حق تقدم عبور به ترتیب با کدام یک می باشد؟

۱- آبی، قهوه‌ای

۲- قهوه‌ای، آبی

۳- هر سه خودرو با هم می‌توانند حرکت کنند.

4- فقط خودروی قهوه‌ای مجاز به حرکت می ‌باشد.

13-  کدام یک جزء سیستم انتقال قدرت نمی ‌باشد؟

۱- کلاج

۲- میل لنگ

۳- گیری بوکس

۴- دیفرانسیل
14- حداقل سرعت در آزادراه های درون‌ شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

۱- 30 کیلومتر در ساعت

۲- ۵۰ کیلومتر در ساعت

۳-۷۰  کیلومتر در ساعت

۴-۶۰  کیلومتر در ساعت
15- منظور از طراحی خط ایست در ورودی تقاطع کدام است؟

۱- حرکت عابران پیاده بر روی خط مورد نظر

۲- مرز توقف وسیله نقلیه

۳- اعلام خطر به کاربران ترافیک

۴- رویت شبکه معابر هنگام تاریکی

16- در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشدف حق تقدم با کدام وسیله کیست؟

۱- آن که از سرعت بیشتری برخوردار است.

۲- آن که در طرف کوه قرار دارد.

3- آن که در حال سبقت است.

۴- آن که در طرف پرتگاه قرار دارد.
17- از چند متری تقاطع راه‌آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟

۱- ۵۰ متری

۲-۱۰۰ متری

3- ۱۵۰ متری

۴- محدودیت ندارد.
18- در صورت خرابی وسیله نقلیه و مسیر نبودن انتقال آن به محل مناسب، چراغ الکتریکی را برای آگاه ‌سازی دیگران باید در چه فاصله‌ ای از وسیله نقلیه قرارداد؟

1- 100 متری

2- ۲۰۰ متری

3- ۱۵۰  متری

4- ۷۰ متری
19- در این شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟

۱- خودرویی که با دایره مشخص شده است.

۲- خودرویی که خارج میدان قرار دارد.

3- بستگی به جهت حرکت خودرو دارد.

۴- بستگی به مسیر نهایی خودرو دارد.
20- کدام گزینه در موعد باد تایر صحیح‌ تر است؟

۱- پر باد بودن تایرها می تواند فرمان‌ پذیری خودرو را افزایش دهد.

۲- کم باد بودن تایرها باعث کاهش مصرف سوخت می‌ شود.

۳- کم باد بودن تایرها باعث فرسایش تایر، از دست رفتن تعادل و هدایت و فرمان‌ پذیری هنگام ترمز گیری خواهد شد.

۴- باد تایر زاپاس را می توان تخلیه و به همان شکل آن را نگهداری نمود.
21- در کدامیک از موارد زیر احتمال وقوع تصادفات کمتر است؟

۱- هوای خشک، شرایط جاده استاندارد

۲- وجود مه، ریزش باران، کولاک

۳- وجود مه، ریزش باران، شرایط جاده استاندارد

۴- وجود چاله و دست ‌انداز در جاده، ریزش باران

22- در کدامیک از موارد زیر باید نوربالا را به نور پائین تبدیل نماییم؟

۱- زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می کند ۱۵۰ متر یا بیشتر باشد.

۲- زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می شود ۱۵۰ متر یا کمتر باشد.

۳- زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند ۲۰۰ متر یا کمتر باشد.

۳- نیازی به تغییر نور بالا به نور پائین بجز در جاده‌های پررفت ‌و آمد نیست.
23- مفهوم شکل لوزی در عبور و مرور چیست؟

۱- علامت دستوری، بازدارنده

۲- صرفاً برای رعایت حق تقدم

۳- معمولاً برای علائم راهنما

۴- شروع و پایان حق تقدم مسیر
24- مفهوم دو خط طولی ممتد در این شکل چیست؟

۱- عبور از روی آن فقط برای سبقت مانعی ندارد.

۲- عبور از روی آن‌ها در هر شرایطی مجاز است.

۳- رانندگان وسایل نقلیه نباید به‌ هیچ ‌وجه روی این خطوط عبور نمایند.

۴- عبور سواری از روی آن‌ها مجاز است.

این کار از طریق ارائه نامه اصالت گواهینامه و گواهی سوابق رانندگی کشور مبدا امکان پذیر است. درخواست کننده هر نوع گواهینامهی رانندگی باید مدارکی را که از طرف راهنمایی و رانندگی اعلام میشود به مراجع آگهی شده ارائه کند. در روز آزمون اصل شناسنامه و كارت پايان خدمت را به همراه داشته باشيد .

( در صورت نداشتن اصل شناسنامه المثنی ارائه شود). طبق قانون راهنمایی و رانندگی افراد قبل از آزمون گواهینامه رانندگی باید ۱۲ جلسه تمرین شهری داشته باشند. بسیاری از افراد بر این باورند که برای قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی باید تایم زیادی را به مطالعه اختصاص دهند و بدون مطالعه زیاد امکان قبولی در این آزمون را ندارند اما جالب است بدانید که بسیاری از افراد تنها با داشتن نمونه سوالات آزمون راهنمایی رانندگی پایه سوم هر سال تنها با تکرار، تمرین و خواندن همین سوالات به راحتی در آزمون آیین نامه رانندگی پذیرفته می شوند. در حقیقت تنها تفاوت در آزمون آییننامه است که برای این افراد به صورت شفاهی برگزار میشود.

زیرا این سوالات هر ساله به صورت متناوب با سایر داوطلبان در میان گذاشته میشود و آگاهی از آنها میتواند کمک زیادی برای آشنایی متقاضی جدید باشد. رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیهای را که در جهت آنان حرکت مینمایند دارند باید پس از دادن علایم لازم فقط از سمت چپ آنها سبقت گیرندو پس از سبقت و طی مسافت کافی مجدداً به طرف راست خود متوجه شوند.

سوالات ایین نامه رانندگی

سلام بچه ها شنبه آزمون آیین نامه اصلی دارم فقط به بسته طلایی اکتفاکنم؟ در این مرحله باز هم نوبت پرداخت هزینه ها است. حالا بیایم با هم یک سوال با سطح متوسط را بررسی کنیم . اين گواهي كه مدت اعتبار آن و مشخصات وسيله نقليه در آن درج مي شود بايد بر سطح دروني قسمت بالاي سمت راست شيشه جلو و يا بر روي پلاك وسيله نقليه، برحسب اعلام مراجع مربوط، نصب يا قرار داده شود ، به نحوي كه براي كنترل ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه قابل ديدن باشد.

ماده ۵۹- چراغ هاي بزرگ جلو بايد داراي وسيله تبديل نور باشند كه تابش نور را به بالا يا پائين به ترتيب زير عوض كنند . ماده ۴۸ ـ در شهرهايي كه امكانات معاينه و آزمايش فني وجود ندارد رانندگان وسال نقليه عمومي بايد براساس مفاد ماده ۴۷ اين آئين نامه براي معاينه فني وسيله نقليه خود و دريافت گواهي معاينه به نزديكترين محلي كه امكانات لازم براي معاينه وجود دارد و يا محلي كه از طرف مراجع صلاحيتدار تعيين و اعلام شده است مراجعه نمايند.

ماده ۴۰- هرگاه دارنده گواهي نامه يكي از شرايط پزشكي موضوع تبصره ۳

ماده ۲۷ را از دست بدهد موظف است حداكثر ظرف يك ماه به راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد . راهنمايي و رانندگي دارنده گواهي نامه را جهت انجام معاينات و آزمايشات ضروري پزشكي به مراكز پزشكي مجاز معرفي مي نمايد. تبصره- معاينه فني مي بايد بوسيله مهندسان يا كاردان هاي فني و يا افراد با تجربه داراي گواهي انجام كار از مراجع صلاحيت دار صورت پذيرد.

ماده ۳۶ ـ تبديلگواهي نامه هاي رانندگي معتبرصادر شده از كشورهاي خارجي, كه گواهي نامه صادره از ايران در قلمرو سرزميني آنان براي رانندگي معتبرمحسوب مي شود و يا آن كشور از متعاهدين كنوانسيون هاي ۱۹۶۸ وين راجع به مقررات عبور و مرور در راهها و علائم راهها بشمار مي آيد, با رويت اصل گواهي نامه خارجي و با احراز سلامت جسمي و رواني درخواست كننده صورت مي پذيرد. تبصره- دارندگان گواهينامه رانندگي كشورهاي غير از متعاهدين كنوانسيونهاي ۱۹۶۸ وين ( قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده ها و كنوانسيون مربوط به علائم راهها ـ مصوب ۱۳۵۴ ) ، بايد ترجمه معتبر گواهينامه را همراه داشته باشند.

در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟

ماده ۴۳ ـ رانندگي با وسيله نقليه اي كه برگ معاينه فني معتبر نداشته باشد، ممنوع است. پ ـ دو چراغ جانبي كوچك با نور قرمز براي تشخيص عرض عقب وسيله نقليه در منتهي اليه هر يك از دوسمت عقب . ت ـ دو چراغ كوچك با نور قرمز براي توقف ( چراغ ترمز ) در عقب وسيله نقليه كه همزمان با گرفتن ترمز روشن شده و از فاصله ۳۵ متري ديده شود . در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟ در این تصویر حق تقدم به ترتیب با کدامیک از موارد زیر است ؟ به شما توصیه می کنیم حتما مجموعه ای که شامل ۴۷۰ نمونه سوال آیین نامه اصلی فوق العاده مهم با جواب که با خواندن آن به احتمال نزدیک به ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه اصلی قبول خواهید شد را با کلیک بر روی دکمه زیر دانلود کنید و بخوانید .

در اینجا تعدادی نمونه سوالات آیین نامه رایگان را برای شما قرار داده ایم تا با خواندن آن تا حدی نحوه ی نمونه سوالات اشنا شوید در زیر هم قسمتی برای دانلود رایگان نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی pdf قرار داده ایم که میتوانید یک آزمون کامل را در آن بخوانید .

آزمون آیین نامه اصلی آنلاین

6 دیدگاه در “بهترين برنامه نمونه سوالات آيين نامه رانندگي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =